نام گروه: کوچینگ ثروت- مرحله ۴ (جمعه ها، ۱۶-۱۳)

مدیر : پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

کوچینگ ثروت- مرحله ۴ (جمعه ها ۱۶-۱۳)

۱۰۰

۲

۲۸ شهریور ۱۴۰۲

نام گروه: کوچینگ ثروت- مرحله ۴ (سه شنبه ها، ۱۶-۱۸)

مدیر : پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

کوچینگ ثروت- مرحله ۴ (سه شنبه ها، ۱۶-۱۸)

۴۲

۳

۲۸ شهریور ۱۴۰۲

نام گروه: گروه آموزشی دوره آنلاین عزت نفس پیشرفته (مرحله۷)

مدیر : پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی دوره آنلاین عزت نفس پیشرفته (مرحله۷)

۷۳

۲

۱۶ شهریور ۱۴۰۲

نام گروه: دورهمی خصوصی دانشجویان کوچینگ ثروت (سه شنبه ها)

مدیر : پشتیبانی گروه های آموزشی

دورهمی خصوصی دانشجویان کوچینگ ثروت (سه شنبه ها)

۳۸

۱

۱۳ شهریور ۱۴۰۲

نام گروه: دورهمی خصوصی دانشجویان کوچینگ ثروت (جمعه ها)

مدیر : پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

دورهمی خصوصی دانشجویان کوچینگ ثروت (جمعه ها)

۱۸۴

۸

۱۳ شهریور ۱۴۰۲

نام گروه: کوچینگ ثروت (مرحله ۳) سه شنبه ها

مدیر : پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

کوچینگ ثروت (مرحله ۳) سه شنبه ها

۵۴

۷

۲۳ مرداد ۱۴۰۲

نام گروه: کوچینگ ثروت (مرحله ٣) جمعه ها

مدیر : پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

کوچینگ ثروت (مرحله ۲) جمعه ها

۱۷۷

۱۱

۲۳ مرداد ۱۴۰۲

نام گروه: گروه آموزشی دوره آنلاین عزت نفس پیشرفته (مرحله ۶)

مدیر : پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی دوره آنلاین عزت نفس پیشرفته (مرحله ۵)

۹۰

۵

۰۷ مرداد ۱۴۰۲

نام گروه: کوچینگ ثروت (مرحله ۲) سه شنبه ها

مدیر : پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

کوچینگ ثروت (مرحله ۲) سه شنبه ها

۵۶

۴

۰۸ تیر ۱۴۰۲

نام گروه: کوچینگ ثروت (مرحله ۲) جمعه ها

مدیر : پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

کوچینگ ثروت (مرحله ۲) جمعه ها

۱۸۱

۱۰

۰۸ تیر ۱۴۰۲

پیام به واتس اپ