نام گروه: گروه آموزشی مرحله نهم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله نهم (ماه نهم) دوره علم ثروت

۱۵۰

۲۲

۰۷ شهریور ۱۴۰۰

نام گروه: گروه آموزشی بخش اول دوره (غیر حضوری) علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی بخش اول دوره (غیر حضوری) علم ثروت

۷۲

۲۴

۲۲ مرداد ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله هشتم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله هشتم (ماه هشتم) دوره علم ثروت

۱۶۰

۷۳

۲۹ تیر ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله هفتم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله هفتم (ماه هفتم) دوره علم ثروت

۱۶۶

۶۸

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله ششم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله ششم (ماه ششم) دوره علم ثروت

۱۷۳

۷۴

۰۱ خرداد ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله پنجم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله پنجم (ماه پنجم) دوره علم ثروت

۱۸۳

۷۲

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله چهارم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله چهارم (ماه چهارم) دوره علم ثروت

۱۹۳

۶۶

۲۰ اسفند ۱۳۹۹

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله سوم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله سوم (ماه سوم) دوره علم ثروت

۲۱۲

۱۳۴

۲۳ بهمن ۱۳۹۹

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله دوم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی , مهدی شیروند

گروه آموزشی مرحله دوم (ماه دوم) دوره علم ثروت

۲۴۱

۱۸۳

۱۹ دی ۱۳۹۹

غیر فعال نام گروه: گروه آموزشی مرحله اول دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله اول (ماه اول) دوره علم ثروت

۲۹۸

۴۹۳

۱۶ آذر ۱۳۹۹

پیام به واتس اپ