نام گروه: گروه آموزشی مرحله چهارم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله چهارم (ماه چهارم) دوره علم ثروت

۱۸۲

۳۱

۲۰ اسفند ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی مرحله سوم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی مرحله سوم (ماه سوم) دوره علم ثروت

۲۰۷

۱۳۱

۲۳ بهمن ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی مرحله دوم دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی , مهدی شیروند

گروه آموزشی مرحله دوم (ماه دوم) دوره علم ثروت

۲۳۶

۱۸۲

۱۹ دی ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی مرحله اول دوره آنلاین علم ثروت

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

مگروه آموزشی مرحله اول (ماه اول) دوره علم ثروت

۲۹۵

۴۹۳

۱۶ آذر ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری ارتباط موثر در روابط

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره ارتباط موثر در روابط پاسخ داده می شود.

۷۶

۱۲

۱۳ آبان ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری پیشرفته قوانین جهان هستی

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره پیشرفته قوانین جهان هستی پاسخ داده می شود.

۱۴۷

۶۰

۱۳ آبان ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری جذب فرد خاص

مدیر : مهدی شیروند , امیر خلعتبری , هدیه بالاخانی , هدیه بالاخانی

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره جذب فرد خاص پاسخ داده می شود.

۱۹۵

۵۱

۱۳ آبان ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری بخش چهارم مقدماتی قوانین جهان هستی

مدیر : مهدی شیروند , هدیه بالاخانی , امیر خلعتبری

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره بخش چهارم مقدماتی قوانین جهان هستی پاسخ داده می شود.

۳۲۹

۱۱۲

۱۳ آبان ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری بخش سوم مقدماتی قوانین جهان هستی

مدیر : مهدی شیروند , هدیه بالاخانی , امیر خلعتبری

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره بخش سوم مقدماتی قوانین جهان هستی پاسخ داده می شود.

۳۳۲

۳۲

۱۳ آبان ۱۳۹۹

نام گروه: گروه آموزشی دوره غیر حضوری بخش دوم مقدماتی قوانین جهان هستی

مدیر : مهدی شیروند , هدیه بالاخانی , امیر خلعتبری

در این گروه مطالب و سوالات مربوط به دوره بخش دوم مقدماتی قوانین جهان هستی پاسخ داده می شود.

۳۵۲

۴۲

۱۳ آبان ۱۳۹۹

پیام به واتس اپ