نام گروه: گروه آموزشی دوره غیرحضوری رابطه آگاهانه ۳ (تکنیک های شکل گیری و تحکیم رابطه)

مدیر : امیر خلعتبری , پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی دوره غیرحضوری رابطه آگاهانه ۳ (تکنیک های شکل گیری و تحکیم رابطه)

۱۱

۰

۰۹ خرداد ۱۴۰۳

نام گروه: گروه آموزشی رابطه آگاهانه ۴-آنلاین(تکنیک های شکل گیری و تحکیم رابطه)

مدیر : امیر خلعتبری , پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی رابطه آگاهانه ۴-آنلاین(تکنیک های شکل گیری و تحکیم رابطه)

۴۵

۲

۰۹ خرداد ۱۴۰۳

نام گروه: گروه آموزشی رابطه آگاهانه ۴ (حضوری)

مدیر : امیر خلعتبری , پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی رابطه آگاهانه ۴ (حضوری)

۱۸

۰

۰۹ خرداد ۱۴۰۳

نام گروه: گروه آموزشی کارگاه حضوری زبان جهان هستی

مدیر : امیر خلعتبری , پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی کارگاه حضوری زبان جهان هستی

۱۴۹

۳

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

نام گروه: گروه آموزشی رابطه آگاهانه ۲ (آنلاین)

مدیر : امیر خلعتبری , پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی رابطه آگاهانه ۲ (آنلاین)

۸۰

۱۰

۱۰ اسفند ۱۴۰۲

نام گروه: گروه آموزشی رابطه آگاهانه ۲ (حضوری)

مدیر : پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی , امیر خلعتبری

گروه آموزشی رابطه آگاهانه ۲ (حضوری)

۳۶

۳

۱۰ اسفند ۱۴۰۲

نام گروه: گروه آموزشی دوره رابطه آگاهانه (حضوری)

مدیر : امیر خلعتبری , پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

گروه آموزشی دوره رابطه آگاهانه (حضوری)

۵۲

۳

۲۶ دی ۱۴۰۲

نام گروه: کوچینگ ثروت- مرحله ۷ (سه شنبه ها، ۱۷-۱۵)

مدیر : امیر خلعتبری , پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

کوچینگ ثروت- مرحله ۷ (سه شنبه ها، ۱۷-۱۵)

۴۵

۱

۲۶ دی ۱۴۰۲

نام گروه: کوچینگ ثروت- مرحله ۷ (جمعه ها ۱۵- ۱۲)

مدیر : امیر خلعتبری , پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

کوچینگ ثروت- مرحله ۷ (جمعه ها ۱۵- ۱۲)

۱۳۵

۱

۲۶ دی ۱۴۰۲

نام گروه: دورهمی خصوصی دانشجویان کوچینگ ثروت (فصل ۲)

مدیر : امیر خلعتبری , پشتیبانی گروه های آموزشی , هدیه بالاخانی

دورهمی خصوصی دانشجویان کوچینگ ثروت (فصل ۲)

۱۴۲

۴

۲۰ دی ۱۴۰۲

پیام به واتس اپ