پایان یافته
رابطه آگاهانه ۲ (تکنیک های شکل گیری و تحکیم رابطه)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۱۸ اسفند ۲
 • مدت : ۸ ساعت
 • قیمت دوره: ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
پایان یافته
رابطه آگاهانه ۱ (تکنیک های شکل گیری و تحکیم رابطه)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۲۹ دی ۲
 • مدت : ۸ ساعت
 • قیمت دوره: ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
پایان یافته
دوره آنلاین عزت نفس پیشرفته (مرحله ۸)
 • تاریخ برگزاری: شنبه, ۲۹ مهر ۲
 • مدت : ۱۶ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
پایان یافته
دوره آنلاین عزت نفس پیشرفته (مرحله ۷)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۲۱ شهریور ۲
 • مدت : ۱۶ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
پایان یافته
دوره آنلاین عزت نفس پیشرفته (مرحله ۶)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۱۷ مرداد ۲
 • مدت : ۱۶ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
پایان یافته
دوره آنلاین عزت نفس پیشرفته (مرحله ۵)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۱۳ تیر ۲
 • مدت : ۱۶ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
پایان یافته
دوره آنلاین عزت نفس پیشرفته (مرحله ۴)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۰۹ خرداد ۲
 • مدت : ۱۶ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
پایان یافته
دوره آنلاین عزت نفس پیشرفته (مرحله ۳)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۲۲ فروردین ۲
 • مدت : ۱۶ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
پایان یافته
دوره آنلاین عزت نفس پیشرفته (مرحله ۲)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۰۲ اسفند ۱
 • مدت : ۱۶ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
پایان یافته
دوره آنلاین عزت نفس پیشرفته (مرحله ۱)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۳۰ دی ۱
 • مدت : ۱۶ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
پیام به واتس اپ