پادکست شماره 2 تاریخ 1400.6.30

  • تاریخ انتشار: سه شنبه, 30 شهریور 0

پادکست شماره 1 تاریخ 1400/6/27

  • تاریخ انتشار: شنبه, 27 شهریور 0

فلسفه گروه آموزشی خود آگاهی خلعتبری

  • تاریخ انتشار: پنجشنبه, 14 آذر 98

خودشناسی

  • تاریخ انتشار: پنجشنبه, 23 آبان 98

ما از خداییم و به سوی خدا بازمیگردیم

  • تاریخ انتشار: پنجشنبه, 23 آبان 98

با نگاه به نتايجت، باورهاتو شناسايی كن

  • تاریخ انتشار: پنجشنبه, 23 آبان 98

مي توانی

  • تاریخ انتشار: چهارشنبه, 22 آبان 98
پیام به واتس اپ