سوالات متداول

باور مهم ترین و ارزشمند ترین افکار توست چون این افکار را از مهم ترین و ارزشمندترین افراد زندگی ات گرفتی. میراثی از آنهاست. باور افکاری است که بیشترین تکرار را در دیدن، شنیدن و حس کردنشان داشتی. باور یعنی درک من، دانش من، منطق من، از خودم، زندگی، خدا و اتفاقات باور یعنی قبل از اینکه چیزی را ببینم، می پذیرم و وقتی پذیرفتم، میبینم وجود چیزهایی که امروز موجودیتشان را پذیرفته ام همان باورهای من است که در کودکی مرا از بودنشان آگاه کرده اند. به همین دلیل است که مدام همان چیزها را جستجو میکنم و در حال تجربه کردنشان هستم. باورهای من زندگی ام‌ را میسازد
هیچ جبری بر سرنوشت حاکم نیست. وقتی آزادی میتوانی به هر چیزی و هر جایی که میخواهی فکر کنی. هر تصمیم و هر انتخابی داشته باشی وقتی انسان بتواند در درونش آزادانه عمل کند در بیرون آزادی عمل پیدا میکند اگر مانعی هست در دل افکار و باورهاست. مرزهای ذهنی تنها جبری است که برای انسان وجود دارد. بیشمار انسانهایی به دنیا آمدن و در این دنیا زندگی کردن که فارغ از هر اتفاق و محدودیت های بیرونی، تحولات و آفرینش های بینظیری را در بیرون خودخلق کردند.مثل، استیون هاوکینگ انسان توسط خداوند خالق وآفریننده، خالق آفریده شده وآفرینش، این هدیه ی بزرگ در اختیار انسان قرار گرفته تا هر آنچه که میخواهد را بیا فریند بنابراین دارای هیچ جبری نیست شرایط بیرونی برای شروع، یک بستر است نه جبر انسان در درون خلق میکند، پس محدود به بیرون نیست، حاکم به بیرون است
آنچه ما امروز به نام عقاید، افکار، باورهاو ارزشها در درونمان پذیرفته ایم و زندگی میکنیم، توسط این هفت عنصر در ما ایجاد شده است - خانواده - الگوها - اجتماع - فرهنگ - مذهب - رسانه های جمعی - مدرسه در واقع اصلی ترین این عناصر برای شکل دادن به ما در هفت سال اول، خانواده، الگوها و اجتماع اولیه بوده در واقع آنچه که ما به عنوان باورها و افکارمان میشناسیم معجونی است از آنچه از این عناصر دریافت کرده ایم که با برداشت های شخصیمان ادغام کردیم و چیزی به نام (من) را ساخته ایم
به تعداد افراد کره ی زمین در جهان واقعیت وجود دارد . واقعیت یعنی هر کسی بر مبنای درک و فهم و باورهایش جهان، دنیا و اتفاقاتش را ببینید. اما آنچیزی که من میبینم واقعیت نیست، چیزی نیست که در حقیقت هست. به من یاد داده شده که اینگونه ببینم. ما میتوانیم با تغییر باورها، پنجره های متفاوتی را رو به جهان هستی باز کنیم و دنیا را متفاوت تر از قبل ببینیم
برای رسیدن به آرزوها باید آنها را طبیعی، منطقی، مفید و ارزشمند بدانیم. باید بتوانیم باورهای گذشته را در مورد داشتن آرزوهایمان از بین ببریم . باید رسیدن به خواسته هایمان را به شکل لذت مادی و معنوی تعریف کنیم و این تعریف را بپذیریم . باید برای ذهن استدلال گرمان سند و مدرک بیاوریم که ما لایق و شایسته ی رسیدن به آرزوهایمان هستیم و این امر بسیار عادی و طبیعی است . باید بتوانیم از برنامه ریزی قبلی ذهنمان بیرون آمده و خودمان را از نو برنامه ریزی کنیم
چون باور دارم که خطر از دست دادن همیشه در کمین انسانها و چیزهای مهم و با ارزش است و آنها خیلی سخت به دست می آیند باور دارم که لیاقت و شایستگی داشتن چیزهای مهم را ندارم باور دارم دنیا، هر چیزی یا هر کسی که برایم مهم است را از من میگیرد باور دارم که چیزهای مهم و باارزش برای آدم های مهم و با ارزش است و من چون مهم و با ارزش نیستم پس چیزها یا افرادخوب وارد زندگی من نمیشوند یا از من دوری میکنند
در توضیح قانون جاذبه در سی دی راز، ساختار قوانین نشان داده میشود و همگی درست هستنداما دانستن قوانین جهان هستی به تنهایی ملاک موفقیت نیست ، ایجاد باور و عمل به آن مهم است دانستن قانون جاذبه، ارتعاش وفرکانس موفقیتی را وارد زندگی انسانها نخواهد کرد موضوع مهم این است که یاد بگیریم چطور از این قوانین استفاده کنیم و درونمان را آماده ی دریافت چیزهای مهم و با ارزش کنیم
چون در وجودمان باور داریم که با دانستن نتیجه میگیریم. مشکل ما، باور ماست نه دانسته ی ما. تا وقتی چیزهایی که میدانیم در حد دانسته بماند و تبدیل به باور نشود نمی تواند باورهای قبلی را تغییر دهد به همین خاطر بعضی از افراد سالیان سال در این حوزه فعالیت میکنند اما هیچ تغییری در زندگی شان ایجاد نمیشود چون به دانسته ها عمل نکرده اند وقتی دانسته به مرحله ی باور رسید میتوانی باورت را زندگی کنی و شاهد نتایج و تغییرات شگفت انگیزی باشی. آنچه انجامش نمیدهی را باور نداری .وقتی بتوانی باورت را بسازی، زندگی ات ساخته میشود در غیر اینصورت، دانسته این قدرت را ندارد که زندگی ات را تغییر دهد
چون در این دوره، به طور واضح و مشخص بیان میکنیم که یک فرد، چه کارهایی را باید انجام بدهد تا به موفقیت دست یابد .از کلی گویی فاصله میگیریم و بیشتر روی جزییات تاکید میکنیم در این دوره کمک میکنیم تا ؛ - شخصیت جدیدی برای خودتان بسازید - برنامه ریزی قبلی ذهنتان را خراب کرده و برنامه ی جدیدی را جایگزین آن کنید - باور ثروت، باور رشد، باور موفقیت، داشتن لیاقت برای دریافت آنچه که احساس میکنیدحق الهی تان میباشد را، در خودتان ایجاد کنید - چطور جایگاه و موقعیت یک فرد موفق و ثروتمند را به دست بیاورید و آن را حفظ کنید؟ - در این دوره متوجه میشوید که قدرت در درون خودتان هست نه در پول، جهان هستی یا آدمهای بیرونی - چیزهایی را که یاد گرفته ایدو مانند یک طلسم، اجازه نمی دهد که به خواسته هایتان برسید را، با منطق از ذهنتان بر میداریم - خودتان را بشناسید چرا که قدرت در شناخت خودتان است - آموزش میبینید که نقاط قوت و ضعف خودتان را شناسایی کنید - آزاد باشید و آزادی عمل پیدا کنید - بدانید شما آنچیزی که فکر میکنید نیستید. شما آفریننده ی آن هستید و ما در این دوره به شما قدرت آفرینش را آموزش میدهیم - متوجه میشوید که حقیقت هستید، واقعیتی که به خودتان گرفتید نیستید .شما میتوانید واقعیتهای دیگری هم بیافرینید و سرانجام ، - بزرگترین کمکی که در این دوره به شما میشود این است که تا ساخته شدنتان همراهتان هستیم و کمکتان میکنیم تا ساخته شوید. پس از ساخته شدن شروع به ساختن‌ میکنید، بعد از آن تصمیم با شماست ، چه چیزی را میخواهید بسازید؟
پیام به واتس اپ