کوچینگ ثروت-مرحله۴ (جمعه ها، ۱۶-۱۳)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۱۴ مهر ۲ الی جمعه, ۰۵ آبان ۲
 • مدت : ۸ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کوچینگ ثروت- مرحله ۴ (سه شنبه ها، ۱۶-۱۸)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۰۴ مهر ۲ الی سه شنبه, ۰۲ آبان ۲
 • مدت : ۸ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کوچینگ ثروت-مرحله۳ (جمعه ها، ۱۸-۱۵)
 • تاریخ برگزاری: جمعه, ۰۳ شهریور ۲ الی جمعه, ۰۷ مهر ۲
 • مدت : ۱۲ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کوچینگ ثروت- مرحله ۳ (سه شنبه ها، ۱۶-۱۸)
 • تاریخ برگزاری: سه شنبه, ۳۱ مرداد ۲ الی سه شنبه, ۲۱ شهریور ۲
 • مدت : ۸ ساعت
 • قیمت دوره: ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کارگاه حضوری « ۳ روز تا بیداری»
 • تاریخ برگزاری: چهارشنبه, ۰۹ شهریور ۱ الی جمعه, ۱۱ شهریور ۱
 • مدت : ۳ روز - ۹ ساعت
 • قیمت دوره: ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
پیام به واتس اپ