بخش سوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

دانلود ویدیوهای مرتبط به این دوره آموزشی


 

 

به نام خدا
بخش سوم
 دوره (غیر حضوری) علم ثروت  شامل مراحل 9 تا 11 این دوره می باشد (دوره علم ثروت ۱4 مرحله است) که در متن زیر بصورت کامل در خصوص محتویات مرحله نهم، دهم و یازدهم توضیح داده شده است :

توضیح مرحله نهم :

"هدفگذاری و وضوح در خواسته ها و رویاها"

در این ماه بعد از اینکه بخشی از باورهای محدود کننده و بازدارنده را کنار زدیم و خنثی کردیم، پس از سالها دوباره نبش قبر میکنیم و میخواهیم رویاها و خواسته هایی که سالها دفن کرده بودیم را دوباره بیرون آورده و احیاء کنیم.

وضوح در هدف گذاری و مشخص کردن آنچه میخواهیم هم ما را از برنامه و مسیر حرکتمان دقیق تر میکند هم جهان را از بلاتکلیفی در می آوریم و خواسته خود را مشخص میکنیم که جهان هم دقیقا بداند ما چه میخواهیم.

علت اصلی رسیدگی و کار کردن بر روی این باور در این ماه (مرحله نهم) این است که:

اول ما می بایست مسئولیت انتخابهای اولیه خود که در دوران کودکی مشخص کردیم (هرچند به ظاهر ناآگاهانه) را بپذیریم، بعد با متقاعد کردن منطقی خود بابت خواسته های اشتباهی که ندانسته در دوران کودکی داشتیم، آن خواسته ها را خنثی و بی اثر کنیم تا تازه آماده این شویم که انتخابها، اهداف، خواسته ها و رویاهای بالغانه امروز خود را هم برای خودمان هم برای جهان هستی ارائه دهیم و مشخص کنیم.

بر خلاف عقاید بسیاری از مردم و اساتیدی که اعتقاد دارند که افرادی که نتایج خوبی در زندگیشان نگرفته اند و به موقعیت خاصی نرسیده اند دلیلش نداشتن هدف مشخص است؛ بنده اعتقاد دارم افرادی که در زندگیشان به نوعی در بلاتکلیفی اند و برزخ و فقر و ناکامی و شکست را تجربه میکنند دقیقا در کودکی در پیش نویس خود خواسته و هدفشان بودن در همین شرایط برزخ، آشفتگی، فقر، ناکامی، تنهایی و شکست بوده... چرا که بودن این فضاها را مفیدتر و لذت و امنیت می دانند و برعکسش را رنج و ناامنی می دانستند.

در این ماه و مرحله به کمک هم شفاف سازی انجام می شود در مشخص کردن: اهداف، خواسته ها و رویاهایمان هم برای خودمان هم برای دنیا.

قطعا این مرحله باعث میشود که انرژی های ما، توانایی های ما، زمان گذاری های ما، تمرکز و توجه ما جهت و سمت و سوی دقیق پیدا کند و این امر باعث می شود که ما در زمان و انرژی خود صرفه جویی کنیم و از حاشیه ها فاصله بگیریم و مستقیم به سمت اهداف و خواسته های خود حرکت کنیم.

این یک حقیقت است: " تلاش بدون رویا بیگاری کشیدن از خود است، رویا بدون تلاش توهمی بیش نیست."

آنچه در این ماه انجام میدهیم:

 1. تست هایی که باعث شفاف سازی و برداشتن بازدارنده ها میشود.
 2. هدف گذاری
 3. تمرین
 4. ارائه خواسته های مشخص بالغانه امروزی به جهان
 5. بیرون آمدن از پیش نویس دوران کودکی

 

توضیح مرحله دهم :

"تبدیل دانستگی به باور"

مرحله آزمون تشخیص تبدیل دانستگی ها به باور و تکمیل تبدیل کردن

 

در این مرحله به نوعی یک بیلان و تراز گرفته می شود توسط سوال هایی که پرسیده می شود که به شکلی از خودمان تست و آزمون بگیریم و ببینیم:

-کدام باورها را ساخته ایم؟

-کدام باورها هنوز مقاومت دارند؟

-کدام باورها خود را پنهان کرده اند؟

-کدام دانستگی ها به باور تبدیل شده یا نشده اند؟

بعد از اینکه خود را با این سوال ها در چالش قرار دادیم و آگاه شدیم که در کدام بخش ها نیاز به تمرین بیشتر و در کدام بخش ها رشد خوبی داشته ایم، شروع می کنیم به تقویت بخش هایی که نیازمند تمرین و تکرار بیشتر هستند و این امر باعث می شود که آن بخش ها شناسایی شود و با بمباران کردن آن بخش ها، مقاومت هایی که هستند را از بین برده و شروع رشد و سرعت رشد و دریافت نتایج را بالا ببریم.

همچنین باعث می شود انرژی خود و زمان خود را صرفه جویی و مدیریت کنیم.

مورد دومی که در این ماه انجام می دهیم این است که:

با عبارت ها و مطالبی که به شکل متن های تکمیل شده گفته می شود تمام طرز فکر، دیدگاه ها ، عقاید، نگرش و کدگذاری های مناسبمان را در خود کدگذاری می کنیم و ذهن را با این نوع نگاه تربیت می کنیم و ذهن بعد از شرطی شدن در مورد این نوع نگاه به پول و ثروت و فراوانی و احساس لیاقت ما بعد از این به این موارد اینگونه که ما کدگذاری کردیم نگاه می کند و واکنش نشان می دهد.

این مرحله به عقیده من مرحله ای است که ما با استفاده از باورسازی هایی که در این 9 مرحله داشتیم، خودمان را آماده گام گذاشتن به مرحله نتیجه گیری می کنیم. در کل در این مرحله با آنچه از خود در این مدت ساختیم روبرو می شویم و این شروع تازه ایست در قدم گذاشتن به دنیای جدیدی که خود آگاهانه ساخته ایم.

آنچه در این ماه انجام می دهیم:

 1. سوال ها و تست هایی که باعث مشخص شدن نقاط ضعف و قوت در باورهایی که ساختیم میشود.
 2. با این شناخت ها می توانیم بخش هایی که لازم است را تقویت کنیم با صرف انرژی و زمان مدیریت شده.
 3. باورهای پنهان بیرون کشیده می شوند.
 4. به همراه انجام تمرین های بسیاری که این ماه کار به صورت خیلی جدی تر و حرفه ای تر پیش می رود.
 5. استفاده و انجام تمرین هایی مثل: کدگذاری، اهرم رنج و لذت، تصور کردن و تصویرسازی، شرطی سازی ذهن، تغییر تعریف ها.
 6. حس تولید کردن نسبت به شخصیت جدیدی که با دستان خود در این مدت در خودمان و از خودمان ساختیم.
 7. خودشناسی پیشرفته
 8. ایجاد رابطه آگاهانه بیشتر با خداوند

به نظرم آنکه این ماه را با تمام وجود جدی بگیرد و انجام دهد و مطالبش را درونی کند، قطعا چراغ سبز را به نتایج نشان می دهد که آرام آرام نتایج وارد زندگی اش شوند.

چون من همیشه ایمان دارم دلیل نداشتن، نخواستن است و دلیل نخواستن، برداشت و قضاوت ماست در کودکی نسبت به هرآنچه که نمی خواستیم داشته باشیم که تصورمان این بود که نداشتن برایمان بهتر و مفیدتر و ایمن تر بود.

توضیح مرحله یازدهم :

 

موارد مهمی که در این مرحله انجام می دهیم، باورهای پنهانی هستند که در طی این 9-10 مرحله خودشان را از چشمان ما پنهان کرده اند. آنها را پیدا کرده و مرتفع میکنیم.

- در این مرحله: احساس خود ارزشی و لیاقت و شایستگی ما به صورت منطقی و حقیقی در ما پذیرفته می شود.

- در این مرحله: تمام مطالبی را که به نوعی اعضا متوجه اهمیت شان نشدند را نمایان می کنیم و با هم آنها را کدگذاری درست میکنیم.

- در این مرحله: مطالبی را که ذهن فیلتر گذاری می کرد که ما آنها را نبینیم، نشنویم، حل نکنیم و انجامشان ندهیم را مطلع می شویم و کاملاً برطرف می کنیم.

 

مطالبی که در این مرحله انجام می دهیم:

 1. متقاعد شدن در مورد ارزشمندی و کفایت داشتن ما در رابطه با ثروتمند شدن
 2. خروج از احساس قربانی شدگی
 3. کدگذاری در مقابل آینه (جهان) و دریافت انعکاس آن
 4. درک علت و معلول های تضادها در زندگی و برکت آنها
 5. پذیرش موافقت خدا با موفقیت و ثروتمند شدن من
 6. تولید احساس رضایت، شادی و موفقیت در خودم
 7. شکاف بین من با گفتگوهای درونی ام
 8. قانون رهایی
 9. فراگیری تاثیر نگرفتن و تاثیر گذاشتن
 10. متقاعد شدن من در مورد اینکه من خاص هستم
 11. عشق ورزی به خودم و بالا بردن حس شایستگی در خودم
 12. ثروتمند شدن از راه راست سریع تر رخ می دهد
 13. من جذاب و خواستنی و تاثیرگذارم
 14. ثروتمند شدن باعث آخر و عاقبت به خیری من می شود
 15. من با جهان یگانه هستم و .... !

اینها و مطالب دیگر در این ماه آموزش، تمرین و انجام می شود که قطعا نتایج عالی را ایجاد خواهیم کرد.

 

 

امیدوارم که این فصل را جدی در کنار هم انجام دهندهِ ، تغییرات باشیم.

توجه ! توجه ! توجه !:
دوست گرامی بخش سوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت شامل ۳ مرحله که جمعا ۴۸ ساعت ویدیو و ۴۸ ساعت ویس همان ویدیو ها و ۲ فایل پی دی اف تست و یک گروه آموزشی می باشد

و تمامی فایل ها در همین صفحه وجود دارد و میتوانید آنها را دانلود کنید
موفق و پیروز باشید

 

  

شما هم توانید در مورد این مطلب نظر بدهید.

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

 • profile_pic
  فرود اسطوره
  ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۱۵:۲۵
  سلام‌وقتتون بخیر .این‌ مرحله یازده هم‌ فایل پی دی اف نداره
  • profile_pic
   پشتیبانی گروه های آموزشی
   ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۰۱:۲۸

   فرود اسطوره: سلام‌وقتتون بخیر .این‌ مرحله یازده هم‌ فایل پی دی اف نداره

   سلام وقت بخیر همه فایل ها قرار داده شده ولی من پیگیری میکنم اگر مرحله 11 فایل پی دی اف داشت حتما قرار میدیم ممنون
پیام به واتس اپ