بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

دانلود ویدیوهای مرتبط به این دوره آموزشی


به نام خدا
بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت شامل شامل
۴ مرحله دوم این دوره می باشد (دوره علم ثروت ۱۲ مرحله است که به سه بخش ۴ مرحله ای غیر حضوری تبدیل شده است) که در متن زیر بصورت کامل در خصوص محتویات مرحله پنجم ، ششم ، هفتم ، هشتم  توضیح داده شده است :

توضیح مرحله پنجم :

(مرحله  اثبات ، پول ، ثروت و فراوانی)

آدم ها معمولا حداقل تا سن ۱۲- ۱۵ سالگی یا ۱۸ سالگی هیچ ارتباط مستقیمی با پول در آوردن ندارند

اغلب ما آدم ها تا قبل از ارتباط مستقیم با پول و درآمد ، آنچه در مورد پول و درآمد زایی میدانیم ، همان چیزهایی هست که به ما گفته شده در مورد مبحث پول و هر آنچه به کسب درآمد و اهمیتش و همچنین مفید یا مضر بودن پول میباشد

حال سوالات مهم اینها هستند ؛

چه کسی یا کسانی پول را برایم توضیح دادند ؟

آیا خود آنها نگاه سالم و درستی در مورد پول داشتند که به من منتقل کردند ؟

پول را چه کسانی برای آنها توضیح دادند ؟

آیا من در اولین برخوردم با پول ، با خود پول ارتباط گرفتم یا با توضیحات و تعریف هایی که درمورد پول بهم تزریق شد؟

آیا با من بیشتر در مورد وجود پول صحبت شد یا عدم وجودش ؟

آیا من پول را فراوان هست شنیدم یا کم است ؟

آیا پول چیز خوب و خدا پسندی هست شنیدم و دیدم یا برعکس ؟

این سوالات و بسیار موضوعات دیگر درمورد پول و ثروت هست که در این دوره درموردشان توضیح داده خواهد شد

قطعا بعد از دانستن بازدارنده های مالی و برداشته شدن این بازدارنده ها به صورت منطقی که ذهن استدلال گرمان بپذیرد باعث میشود جریانی از پول و ثروت بعد از به باور رسیدن این مباحث وارد زندگیمان شود

این دوره (مرحله پنجم دوره آنلاین علم ثروت) :
 بیماری هایی که در مورد پول و فراوانیش در ما شکل گرفته به مرور درمان خواهد کرد.

انسان چیزی را که وارد شدن آنچیز ،در زندگیش

بد ، منفی ، مضر ، ناسالم ، غیر الهی ، مخرب ، نشدنی ، و عجیب بداند را از خود دور میکند

آنچه در ذهن ما راه نیابد ،

در زندگیمان وارد نخواهد شد

توضیح مرحله ششم :

(مرحله ثروت ،برکت و رحمت خداست)

مهم ترین دلیل تجربه بی پولی انتخاب بی پولی است که ما در دوران کودکی داشتیم و اکثر ما در بزرگسالی انتخاب ها و تصمیمات کودکیمان را بیاد نمی آوریم و از همین رو خود را مسئول اتفاقات و نتایجی که در زندگی تجربه میکنیم نمیدانیم و احساس میکنیم دست های پنهانی هستند که ما را مجبور به تحمل بی پولی و شرایط سخت کرده اند و احساس قربانی شدگی  و بی اختیاری و جبر میکنیم .

درواقع حقیقت این است :
آنکه دربزرگسالی فقر را تجربه میکند همان است که در کودکی فقر را انتخاب کرده است .

چرا ؟

به هزاران دلیل که ما در این دوره آنها را بیان و پاکسازی میکنیم .

اما...!

مهم ترین دلیلش این است که ما ثروت را مضر و فقر را مفید برداشت کردیم .

ثروتمندان را ناخوب و فقیران را خوب برداشت کردیم .

ما در این دوره مقاومت هایی که باعث میشده ذهن ناخوداگاهمان ، از آمدن ثروت در زندگیمان ایجاد میکرده را برداریم .

آنگاه به مرور میبینید که ثروتمند شدن و کسب ثروت آنچنان که تصور میکردیم ( سخت و نشدنی است ) نبوده و نیست .

ثروت رحمت و برکت خداست و ثروتمند شدن ارزشمند است .

توضیح مرحله هفتم :

ثروت را باور میسازد نه تلاش بیهوده

ثروتمند شدن به میزان تلاش فیزیکی مربوط نیست ، بلکه ثروت را علم و باور ثروت میسازد .

یکی از باورهای رایج بین مردم که از گذشته تا به امروز در انسانها شکل گرفته و تبدیل به اعتقاد شده این است که :
"انسان با تلاش فیزیکی و کارهای یدی است که به پول و ثروت میرسد"
و در واقع باورهای بسیاری از افراد جامعه بر این مبنا است که ، هرچقدر بیشتر تلاش کنی ، بیشتر پول در میاوری .

در حقیقت زندگی و نتیجه بسیاری از انسانها نشانگر این است که این باور صرفاً یک باور و یک نظر است که زندگی بسیاری از افراد موفق دنیا گویای این است که آنچه در ثروتمند شدنشان نقش داشته ، تلاش بی وقفه ثروتمندان نبوده ؛ بلکه باورهای ثروت ساز آنها بوده .

در این دوره یک بار برای همیشه این باور غلط را با منطق و حقیقت زیر سوال می بریم و با این کار یکی از بزرگترین و قدیمی ترین بازدارنده های باوری را از بین خواهیم برد .

آنچه قابل مشاهده و دیدن نیست ، باورهای انسانهای موفق است .

آنچه قابل رویت و تماشاست ، رفتارهای بیرونی ثروتمندان است .

پس عجیب نیست مردم بر مبنای رفتارهای بیرونی افراد موفق و ثروتمند برداشت شان این باشد که این تلاش فیزیکی و کارهای یدی افراد است که باعث ثروتمند شدن و موفق شدن آنها می شود ، در صورتی که در این دوره کامل با منطقی قوی و حقیقی علت ثروتمند شدن افراد ثروتمند را توضیح می دهیم .
توضیح مرحله هشتم :

"پول و ثروت و نعمت و برکت، الهی و ارزشمند و محترم است"

در زندگی وقتی انسان چیزی را بی اهمیت و بی ارزش و موضوع فرعی بداند و در دراز مدت شروع به بی توجهی کردن بهش کند ، از زندگی فرد به مرور خارج می شود.

همان طور که خود ما علاقه ای نداریم جاهایی حضور داشته باشیم که برایمان هیچ ارزش و اهمیتی قائل نیستند و مدام به ما بی احترامی می شود برویم!

پول ، ثروت ، نعمت ، برکت هم از زندگی افرادی که در چهارچوب ارزش هایشان جزء موضوعات فرعی و کم اهمیت و بی ارزش قرار گرفته به مرور بیرون رفته و یا اصلا وارد نمیشوند.

آنچه در این ماه میخواهیم در موردش صحبت کنیم :

۱. علت نیامدن پول ، ثروت ، نعمت و برکت در زندگی مان است.

۲. چگونگی ارزش گذاری در عمق باورها و ارزش هایمان برای پول و ثروت و برکت و نعمت است.

به واسطه تست و سوال و جوابها و منطق ها و تمرین هایی که در این ماه با هم انجامشان میدهیم ، به کمک آگاهی از اهمیت و ارزش و احترامی که در وجودمان برای پول و ثروت قائل خواهیم شد و بعد از اینکه این تغییر ارزش ها و باورها بنیادین در ناخودآگاهمان شکل گرفت ، اولین اثرش را در احساساتمان تجربه خواهیم کرد وبعد از پذیرش واقعی در نتایج زندگیمان از نظر مالی ، سرازیر شدن نعمت ها و برکت ها و ثروت های الهی که حق طبیعی همه ماست را خواهیم دید.

آنچه در مورد مقدس بودن و ارزشمند بودن پول و ثروت و نعمت های الهی که جنبه مالی دارند در گذشته در عمق باورهای ما نقش بسته بود نشانگر :
بی ارزش ، کم اهمیت بودن و غیر ضروری و موضوعات فرعی و گاهی هم مضر و آسیب زننده و غیر انسانی شکل گرفته بود و ما با پول و ثروت زاویه پیدا کرده بودیم.

این ماه در واقع ما بعد از شناخت ارزشمندی و مفید بودن پول و ثروت و برکت و نعمت های الهی به درک درستی در مورد این موهبت الهی خواهیم رسید و بعد از آشتی کردن با ثروت به عنوان یک موضوع بسیار ارزشمند ، به ثروت نگاه میکنیم و ثروت وارد زندگی ما میشود وقتی بداند در نگاه ما ارزشمند دیده میشود.

امیدوارم که این فصل را جدی در کنار هم انجام دهندهِ ، تغییرات باشیم.

توجه ! توجه ! توجه !:
دوست گرامی بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت شامل ۴ مرحله که جمعا ۶۴ ساعت ویدیو و ۶4 ساعت ویس همان ویدیو ها و ۴ فایل پی دی اف تست و یک گروه آموزشی می باشد 

و تمامی فایل ها در همین صفحه وجود دارد و میتوانید آنها را دانلود کنید
موفق و پیروز باشید

شما هم توانید در مورد این مطلب نظر بدهید.

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

پیام به واتس اپ