بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت

دانلود ویدیوهای مرتبط به این دوره آموزشی


به نام خدا
بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت شامل شامل
۴ مرحله دوم این دوره می باشد (دوره علم ثروت ۱۲ مرحله است که به سه بخش ۴ مرحله ای غیر حضوری تبدیل شده است) که در متن زیر بصورت کامل در خصوص محتویات مرحله پنجم ، ششم ، هفتم ، هشتم  توضیح داده شده است :

توضیح مرحله پنجم :

(مرحله  اثبات ، پول ، ثروت و فراوانی)

آدم ها معمولا حداقل تا سن ۱۲- ۱۵ سالگی یا ۱۸ سالگی هیچ ارتباط مستقیمی با پول در آوردن ندارند

اغلب ما آدم ها تا قبل از ارتباط مستقیم با پول و درآمد ، آنچه در مورد پول و درآمد زایی میدانیم ، همان چیزهایی هست که به ما گفته شده در مورد مبحث پول و هر آنچه به کسب درآمد و اهمیتش و همچنین مفید یا مضر بودن پول میباشد

حال سوالات مهم اینها هستند ؛

چه کسی یا کسانی پول را برایم توضیح دادند ؟

آیا خود آنها نگاه سالم و درستی در مورد پول داشتند که به من منتقل کردند ؟

پول را چه کسانی برای آنها توضیح دادند ؟

آیا من در اولین برخوردم با پول ، با خود پول ارتباط گرفتم یا با توضیحات و تعریف هایی که درمورد پول بهم تزریق شد؟

آیا با من بیشتر در مورد وجود پول صحبت شد یا عدم وجودش ؟

آیا من پول را فراوان هست شنیدم یا کم است ؟

آیا پول چیز خوب و خدا پسندی هست شنیدم و دیدم یا برعکس ؟

این سوالات و بسیار موضوعات دیگر درمورد پول و ثروت هست که در این دوره درموردشان توضیح داده خواهد شد

قطعا بعد از دانستن بازدارنده های مالی و برداشته شدن این بازدارنده ها به صورت منطقی که ذهن استدلال گرمان بپذیرد باعث میشود جریانی از پول و ثروت بعد از به باور رسیدن این مباحث وارد زندگیمان شود

این دوره (مرحله پنجم دوره آنلاین علم ثروت) :
 بیماری هایی که در مورد پول و فراوانیش در ما شکل گرفته به مرور درمان خواهد کرد.

انسان چیزی را که وارد شدن آنچیز ،در زندگیش

بد ، منفی ، مضر ، ناسالم ، غیر الهی ، مخرب ، نشدنی ، و عجیب بداند را از خود دور میکند

آنچه در ذهن ما راه نیابد ،

در زندگیمان وارد نخواهد شد

توضیح مرحله ششم :

(مرحله ثروت ،برکت و رحمت خداست)

مهم ترین دلیل تجربه بی پولی انتخاب بی پولی است که ما در دوران کودکی داشتیم و اکثر ما در بزرگسالی انتخاب ها و تصمیمات کودکیمان را بیاد نمی آوریم و از همین رو خود را مسئول اتفاقات و نتایجی که در زندگی تجربه میکنیم نمیدانیم و احساس میکنیم دست های پنهانی هستند که ما را مجبور به تحمل بی پولی و شرایط سخت کرده اند و احساس قربانی شدگی  و بی اختیاری و جبر میکنیم .

درواقع حقیقت این است :
آنکه دربزرگسالی فقر را تجربه میکند همان است که در کودکی فقر را انتخاب کرده است .

چرا ؟

به هزاران دلیل که ما در این دوره آنها را بیان و پاکسازی میکنیم .

اما...!

مهم ترین دلیلش این است که ما ثروت را مضر و فقر را مفید برداشت کردیم .

ثروتمندان را ناخوب و فقیران را خوب برداشت کردیم .

ما در این دوره مقاومت هایی که باعث میشده ذهن ناخوداگاهمان ، از آمدن ثروت در زندگیمان ایجاد میکرده را برداریم .

آنگاه به مرور میبینید که ثروتمند شدن و کسب ثروت آنچنان که تصور میکردیم ( سخت و نشدنی است ) نبوده و نیست .

ثروت رحمت و برکت خداست و ثروتمند شدن ارزشمند است .

توضیح مرحله هفتم :

ثروت را باور میسازد نه تلاش بیهوده

ثروتمند شدن به میزان تلاش فیزیکی مربوط نیست ، بلکه ثروت را علم و باور ثروت میسازد .

یکی از باورهای رایج بین مردم که از گذشته تا به امروز در انسانها شکل گرفته و تبدیل به اعتقاد شده این است که :
"انسان با تلاش فیزیکی و کارهای یدی است که به پول و ثروت میرسد"
و در واقع باورهای بسیاری از افراد جامعه بر این مبنا است که ، هرچقدر بیشتر تلاش کنی ، بیشتر پول در میاوری .

در حقیقت زندگی و نتیجه بسیاری از انسانها نشانگر این است که این باور صرفاً یک باور و یک نظر است که زندگی بسیاری از افراد موفق دنیا گویای این است که آنچه در ثروتمند شدنشان نقش داشته ، تلاش بی وقفه ثروتمندان نبوده ؛ بلکه باورهای ثروت ساز آنها بوده .

در این دوره یک بار برای همیشه این باور غلط را با منطق و حقیقت زیر سوال می بریم و با این کار یکی از بزرگترین و قدیمی ترین بازدارنده های باوری را از بین خواهیم برد .

آنچه قابل مشاهده و دیدن نیست ، باورهای انسانهای موفق است .

آنچه قابل رویت و تماشاست ، رفتارهای بیرونی ثروتمندان است .

پس عجیب نیست مردم بر مبنای رفتارهای بیرونی افراد موفق و ثروتمند برداشت شان این باشد که این تلاش فیزیکی و کارهای یدی افراد است که باعث ثروتمند شدن و موفق شدن آنها می شود ، در صورتی که در این دوره کامل با منطقی قوی و حقیقی علت ثروتمند شدن افراد ثروتمند را توضیح می دهیم .
توضیح مرحله هشتم :

"پول و ثروت و نعمت و برکت، الهی و ارزشمند و محترم است"

در زندگی وقتی انسان چیزی را بی اهمیت و بی ارزش و موضوع فرعی بداند و در دراز مدت شروع به بی توجهی کردن بهش کند ، از زندگی فرد به مرور خارج می شود.

همان طور که خود ما علاقه ای نداریم جاهایی حضور داشته باشیم که برایمان هیچ ارزش و اهمیتی قائل نیستند و مدام به ما بی احترامی می شود برویم!

پول ، ثروت ، نعمت ، برکت هم از زندگی افرادی که در چهارچوب ارزش هایشان جزء موضوعات فرعی و کم اهمیت و بی ارزش قرار گرفته به مرور بیرون رفته و یا اصلا وارد نمیشوند.

آنچه در این ماه میخواهیم در موردش صحبت کنیم :

۱. علت نیامدن پول ، ثروت ، نعمت و برکت در زندگی مان است.

۲. چگونگی ارزش گذاری در عمق باورها و ارزش هایمان برای پول و ثروت و برکت و نعمت است.

به واسطه تست و سوال و جوابها و منطق ها و تمرین هایی که در این ماه با هم انجامشان میدهیم ، به کمک آگاهی از اهمیت و ارزش و احترامی که در وجودمان برای پول و ثروت قائل خواهیم شد و بعد از اینکه این تغییر ارزش ها و باورها بنیادین در ناخودآگاهمان شکل گرفت ، اولین اثرش را در احساساتمان تجربه خواهیم کرد وبعد از پذیرش واقعی در نتایج زندگیمان از نظر مالی ، سرازیر شدن نعمت ها و برکت ها و ثروت های الهی که حق طبیعی همه ماست را خواهیم دید.

آنچه در مورد مقدس بودن و ارزشمند بودن پول و ثروت و نعمت های الهی که جنبه مالی دارند در گذشته در عمق باورهای ما نقش بسته بود نشانگر :
بی ارزش ، کم اهمیت بودن و غیر ضروری و موضوعات فرعی و گاهی هم مضر و آسیب زننده و غیر انسانی شکل گرفته بود و ما با پول و ثروت زاویه پیدا کرده بودیم.

این ماه در واقع ما بعد از شناخت ارزشمندی و مفید بودن پول و ثروت و برکت و نعمت های الهی به درک درستی در مورد این موهبت الهی خواهیم رسید و بعد از آشتی کردن با ثروت به عنوان یک موضوع بسیار ارزشمند ، به ثروت نگاه میکنیم و ثروت وارد زندگی ما میشود وقتی بداند در نگاه ما ارزشمند دیده میشود.

امیدوارم که این فصل را جدی در کنار هم انجام دهندهِ ، تغییرات باشیم.

توجه ! توجه ! توجه !:
دوست گرامی بخش دوم دوره (غیر حضوری) علم ثروت شامل ۴ مرحله که جمعا ۶۴ ساعت ویدیو و ۶4 ساعت ویس همان ویدیو ها و ۴ فایل پی دی اف تست و یک گروه آموزشی می باشد 

و تمامی فایل ها در همین صفحه وجود دارد و میتوانید آنها را دانلود کنید
موفق و پیروز باشید

شما هم توانید در مورد این مطلب نظر بدهید.

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

 • profile_pic
  ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۰۳:۴۶
  سلام استاد عزیزم وقتتون بخیر ی سوال داشتم دیگ نمیدونستم کجا بپرسم ؛ تجسم خلاق یا فیلم ِ ذهنی رو درک کردم الان سوال دارم ک آیا برای هر مورد ریزی مثلا برای ماشین جدیدی ک میخوای یا برای خونه ای ک میخوای جدا جدا فیلم ذهنی داشته باشی و اگر اینجوره برای هر کدوم چه مدت نیازه چند بار در روز و هر بار چه مدت و کلا چند روز و یا فقط اون مقصد کلی رو باید تجسم کنی و فیلمشو تو ذهنت مرور کنی ،؟ ممنون میشم اگر به هر شیوه ای ک میشه حواب بدین🙏🌹💚
  • profile_pic
   پشتیبانی گروه های آموزشی
   ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۵:۰۶

   : سلام استاد عزیزم وقتتون بخیر ی سوال داشتم دیگ نمیدونستم کجا بپرسم ؛ تجسم خلاق یا فیلم ِ ذهنی رو درک کردم الان سوال دارم ک آیا برای هر مورد ریزی مثلا برای ماشین جدیدی ک میخوای یا برای خونه ای ک میخوای جدا جدا فیلم ذهنی داشته باشی و اگر اینجوره برای هر کدوم چه مدت نیازه چند بار در روز و هر بار چه مدت و کلا چند روز و یا فقط اون مقصد کلی رو باید تجسم کنی و فیلمشو تو ذهنت مرور کنی ،؟ ممنون میشم اگر به هر شیوه ای ک میشه حواب بدین🙏🌹💚

   سلام اگر دوره رو تهیه کردین لطفا سوالتون رو تو گروه آموزشی دوره بپرسید تا استاد پاسخ بدن
  • profile_pic
   ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰۳:۳۵

   : سلام استاد عزیزم وقتتون بخیر ی سوال داشتم دیگ نمیدونستم کجا بپرسم ؛ تجسم خلاق یا فیلم ِ ذهنی رو درک کردم الان سوال دارم ک آیا برای هر مورد ریزی مثلا برای ماشین جدیدی ک میخوای یا برای خونه ای ک میخوای جدا جدا فیلم ذهنی داشته باشی و اگر اینجوره برای هر کدوم چه مدت نیازه چند بار در روز و هر بار چه مدت و کلا چند روز و یا فقط اون مقصد کلی رو باید تجسم کنی و فیلمشو تو ذهنت مرور کنی ،؟ ممنون میشم اگر به هر شیوه ای ک میشه حواب بدین🙏🌹💚

   سلام من نمیتونم به قسمت سوال کردن دست پیدا کنم
   • profile_pic
    پشتیبانی گروه های آموزشی
    ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۵:۳۴

    : سلام من نمیتونم به قسمت سوال کردن دست پیدا کنم

    سلام اگر دوره رو تهیه کردین باید سوالاتتون رو در گروه آموزشی دوره بپرسین برای ورود به گروه آموزشی دوره از گزینه های قسمت بالای سایت گزینه گروه های آموزشی رو انتخاب و بعد وارد گروه آموزشی دوره ای که تهیه کردید بشید اگر بازم متوجه نشدید از گزینه های بالای سایت قسمت راهنمای سایت ویدیو راهنمای استفاده از حساب کاربری رو ببینید
 • profile_pic
  ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱۲:۵۷
  سلام اقاي خلعتبري، وقت بخير، ي سوال دارم كه سردرگمم كرده، من دوره هاي عزت نفس و علم ثروت و بقيه فايل ها رو ي چند ماهي هست دارم ميخرم و گوش ميدم ، اما نه فقط با هدف ثروت، ارتباط، و يا مواردي كه تيتر فايل ها هست،كلا با هدف شناخت اين دنيا و خوداگاهي خريداري ميكنم،الان كه به اين مرحله رسيدم ميخوام به ٢ تا از اهداف مهم زندگيم برسم، از اونجاييكه شما تاكييد بر "ماندگاري و ادامه دادن " تمرينات مثل شكرگزاري، آيينه، تصوير سازي و چنين مواردي داريد، برام سوال شد كه ميشه براي ٢ هدف اينهارو روزانه انجام بدم و پيش برم؟؟ يا بايد تمركز روي يك هدف باشه؟؟ درست كه تو فايل ثروت تيترش، ثروت هست،اما مطالبش در موارد ديگه زندگي هم صدق ميكنه،و من دارم واسه ٢ تا هدفم به كار ميبرم…اما برداشتم از صحبتهاي شما اينكه روي يك هدف تمركز كنيد، ممنون ميشم جواب بديد🙏🌹
  • profile_pic
   پشتیبانی گروه های آموزشی
   ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۰۱:۴۳

   : سلام اقاي خلعتبري، وقت بخير، ي سوال دارم كه سردرگمم كرده، من دوره هاي عزت نفس و علم ثروت و بقيه فايل ها رو ي چند ماهي هست دارم ميخرم و گوش ميدم ، اما نه فقط با هدف ثروت، ارتباط، و يا مواردي كه تيتر فايل ها هست،كلا با هدف شناخت اين دنيا و خوداگاهي خريداري ميكنم،الان كه به اين مرحله رسيدم ميخوام به ٢ تا از اهداف مهم زندگيم برسم، از اونجاييكه شما تاكييد بر "ماندگاري و ادامه دادن " تمرينات مثل شكرگزاري، آيينه، تصوير سازي و چنين مواردي داريد، برام سوال شد كه ميشه براي ٢ هدف اينهارو روزانه انجام بدم و پيش برم؟؟ يا بايد تمركز روي يك هدف باشه؟؟ درست كه تو فايل ثروت تيترش، ثروت هست،اما مطالبش در موارد ديگه زندگي هم صدق ميكنه،و من دارم واسه ٢ تا هدفم به كار ميبرم…اما برداشتم از صحبتهاي شما اينكه روي يك هدف تمركز كنيد، ممنون ميشم جواب بديد🙏🌹

   سلام اگر دوره رو تهیه کردین لطفا سوالتون رو تو گروه آموزشی دوره بپرسید استاد همونجا پاسخ میدن
 • profile_pic
  کاوه فرخی
  ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۲۲:۳۸
  سلام وقت بخیر ، از جلسه 37-38 تست ها تموم میشن ولی استاد یسری از تست ها میگن که داخل فایل pdf نیستش لطفا اضافه کنید ؟
  • profile_pic
   پشتیبانی گروه های آموزشی
   ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۱۶:۱۸

   کاوه فرخی: سلام وقت بخیر ، از جلسه 37-38 تست ها تموم میشن ولی استاد یسری از تست ها میگن که داخل فایل pdf نیستش لطفا اضافه کنید ؟

   سلام همه تست ها داخل فایل پی دی اف قرار داده شده ولی من پیگیری میکنم اگر تستی نبود حتما قرار میدیم ممنون
 • profile_pic
  ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۱۴:۵۳
  سلام استاد جان ی سوال برام پیش آمد شما در اوایل دوره علم ثروت فرمودین ک تو چی میخای هرچی میخای را بنویس و بگو بد در جای دیگه گفتین اینجوری بنویس خواست خود را گ خدایا شکر من میخواهم زندگی پولداری و .........تجربه کنم ممنون تو برآورده میکنی برام اما تو ویس ۵۹ گفتن نگو ک پول میخای خواست رو نگو آنچه داری حتی کم توجه کن و آنچه داری بپذیر و شکر کن ی کم گیج شدم . من الان ی درصد از همه چی دارم ولی خیلی خودمو نگهه دارم بزور وسایل خوراک اولیه رو در حد خیلی کم میتونم تهیه کنم الان من چکار کنم
  • profile_pic
   پشتیبانی گروه های آموزشی
   ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۵:۳۰

   : سلام استاد جان ی سوال برام پیش آمد شما در اوایل دوره علم ثروت فرمودین ک تو چی میخای هرچی میخای را بنویس و بگو بد در جای دیگه گفتین اینجوری بنویس خواست خود را گ خدایا شکر من میخواهم زندگی پولداری و .........تجربه کنم ممنون تو برآورده میکنی برام اما تو ویس ۵۹ گفتن نگو ک پول میخای خواست رو نگو آنچه داری حتی کم توجه کن و آنچه داری بپذیر و شکر کن ی کم گیج شدم . من الان ی درصد از همه چی دارم ولی خیلی خودمو نگهه دارم بزور وسایل خوراک اولیه رو در حد خیلی کم میتونم تهیه کنم الان من چکار کنم

   سلام دوست عزیز اگر دوره رو تهیه کردین لطفا سوالتون رو داخل گروه آموزشی دوره بپرسید درود بر شما
 • profile_pic
  ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۲۲:۰۳
  ممنونم
پیام به واتس اپ