درور بر شما دوست گرامی

لطفا پس از پرداخت مبلغ دوره مورد نظر ،مبلغ تعیین شده دوره را به حساب داده شده واریز و رسید آن را به شماره واتساپ 989368804945 ارسال نمایید.

شما می توانید از طریق لینک پرداخت زیر مبلغ دوره های مد نظر خود را به حساب Paypal با شناسه کاربری engineer775 ارسال نمایید.

https://www.paypal.me/engineer775

لازم به ذکر است تا تایید رسید ارسالی شما به پشتیبانی فنی و تایید آن پیشاپیش از صبوری شما سپاسگزاریم لذا تمامه توضیحات مورد نیاز شما جهت آموزش (ثبت نام ، دانلود و ...) از طریق شماره واتساپ داده شده انجام میگردد.

ارسال پیام به واتس اپ
پیام به واتس اپ