بسته آموزشی (1)

  • ویدیو: 47 ساعت
  • ویس ویدیوها: 47 ساعت
  • ویس تکمیلی و ویس آپدیت و فایل: 18ساعت و 2 عدد

دوستانی که این سه دوره غیر حضوری را همزمان تهیه کنند ، 15% تخفیف شامل خریدشان می شود

این بسته آموزشی شامل : 
1- (جهار بخش) دوره غیر حضوری مقدماتی قوانین جهان هستی
2- دوره غیر حضوری عزت نفس
3- دوره غیر حضوری اسرار جهان


عزت نفس یعنی شناخت قانون درون

قوانین یعنی شناخت قانون بیرون

اسرار جهان یعنی شناخت ارتباط درون با بیرون

 

پیام به واتس اپ